Terms:

Number of results:

Duration:

1:00s – 5:00s

Tempo:

90bpm–125bpm

Year:

20002010
Clear playlist Next: Nothing to play

  Alisiya

  I Not Zabыla

  LYRICS

  I not zabыla o thee,
  I not zabыla, tы povery,
  Nebo namoklo, rims in steklam, odinoko ..

  I not zabыla o thee,
  I not zabыla, tы povery,
  Nebo namoklo, rims in steklam, Mimo definitive …

  I not zabыla.

  Mimo definitive Vetter mokrыy, Mimo Serdtse Love,
  Ocheny Dolgan, slishkom Dolgan January dыshala Tobo.
  Vsё proshtala, zabыvala slёzы their insults,
  But tepery January mouth, and tepery tы Odin.

  I not zabыla o you,
  I not zabыla, tы povery,
  Nebo namoklo, rims in steklam, odinoko ..

  I not zabыla o thee,
  I not zabыla, tы povery
  Nebo namoklo, rims in steklam, Mimo definitive …

  Mimo definitive …
  Mimo Serdtse Love …

  Mimo definitive …
  Mimo Serdtse Love …

  I not zabыla …

  I not zabыla …

  I not zabыla …

  I not zabыla …

  I not zabыla oh you,
  I not zabыla, tы povery,
  Nebo namoklo, rims in steklam, Mimo definitive .. .

  I not zabыla o thee,
  I not zabыla, tы povery,
  Nebo namoklo, rims in steklam, odinoko ..

  I not zabыla.